Szkoła Podstawowa im. KEN i Liceum Ogólnokształcące im. KEN Szkoła Podstawowa im. KEN i Liceum Ogólnokształcące im. KEN

Organizacja roku szkolnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Kształcenia na odległość

nie przy tablicy i dźwiękach szkolnego dzwonka, ale przed monitorami komputerów Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość przywitają nowy rok szkolny 2023/2024. Będziemy obecni w 92 krajach świata.

Już wkrótce – po 15 września br. rozpoczną się zajęcia w polskiej szkole on-line. Uczniowie są przyporządkowani do swoich klas. Loginy i hasła dostępu, stopniowo są przekazywane nowym uczniom przez pracowników wydziału, pozwalają tworzyć własne profile na forum klas. Na platformie edukacyjnej niebawem pojawią się plany konsultacji on-line dla przedmiotów ujętych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego lub w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wszyscy zobaczą w planach zajęć terminy pierwszych konsultacji on-line. Niebawem rozpocznie się wytężona praca dla grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców.

Drodzy Uczniowie,

przed Wami nowy rok szkolny, nowe wyzwania i oczekiwania. Życzymy Wszystkim Uczniom kształcenia na odległość sukcesów w zdobywaniu wiedzy, nabywania kolejnych umiejętności i rozwijania zainteresowań. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości i ciekawości. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji i będzie inspiracją do dalszych działań, a nauka w polskiej szkole on-line niech umocni Waszą więź z Polską i ojczystym językiem.

Na progu nowego roku szkolnego życzymy Wszystkim uczestnikom kształcenia na odległość spokojnej i satysfakcjonującej pracy, efektywnej współpracy oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Niech nauka w języku polskim o Polsce i otaczającym świecie wzmocni poczucie tożsamości narodowej.

Z wyrazami szacunku,

Wicedyrektor Agnieszka Koterla,

Nauczyciele i Pracownicy Wydziału Kształcenia na odległość


Ramowy plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2023/2024

4 września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

30 września 2023 r. – złożenie przez uczniów IV klasy liceum wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

31 października 2023 r. – 15 maja 2024 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

7 lutego 2024 r. – złożenie przez uczniów IV klasy liceum ostatecznej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

8- 12 kwietnia 2024 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

4-23 maja 2024 r. – egzamin maturalny pisemny i ustny – termin główny

14-16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty w terminie głównym dla uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

3 lipca 2024 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2024 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3-5 lipca 2024 r. – pierwsza sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

7-9 sierpnia 2024 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

22-23 sierpnia 2024 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2024 r. – zakończenie roku szkolnego 2023/2024


Uzupełniający plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania w roku szkolnym 2023/2024

1 września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

31 października 2023 r. – 15 maja 2024 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

3-5 lipca 2024 r. – pierwsza sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

7-9 sierpnia 2024 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

22-23 sierpnia 2024 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2024 r. – zakończenie roku szkolnego 2023/2024


Harmonogram przesyłania prac kontrolnych

Dotyczy uczniów realizujących uzupełniający i ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2023/2024 w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej

KLASY 1-8 SP oraz 1-3 LO

I semestr
• Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2023 r.
• Praca kontrolna nr 2 – do 31 listopada 2023 r.

II semestr
• Praca kontrolna nr 3 – do 29 lutego 2024 r.
• Praca kontrolna nr 4 – do 31 marca 2024 r.
• Praca kontrolna nr 5 – do 30 kwietnia 2024 r.

Dotyczy uczniów klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2023/2024

I semestr
• Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2023 r.
• Praca kontrolna nr 2 – do 26 listopada 2023 r.

II semestr
• Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2024 r.
• Praca kontrolna nr 4 – do 29 lutego 2024 r.
• Praca kontrolna nr 5 – do 31 marca 2024 r.